Stel hier uw vraag

Opvragen persoonsgegevens

Welke gegevens houdt T-Mobile van mij bij?

In het T-Mobile Privacy Statement kun je lezen voor welke doeleinden T-Mobile jouw gegevens verwerkt, en aan welke (categorieën van) partijen T-Mobile deze gegevens verstrekt.
 
T-Mobile slaat de inhoud van gesprekken, sms'jes en internetsessies nooit op. We houden niét meer bij dan: de starttijd, de eindtijd en het aantal verbruikte minuten / sms'jes / MB's. Dat is de informatie die we nodig hebben voor de facturering.
Dus: wij kunnen géén informatie verstrekken over de inhoud van jouw communicatie of datagebruik.
 
Aanvragen inzage
Wij kunnen je een overzicht sturen van de gegevens die wij van je bijhouden. Hiervoor brengen wij € 4,50 aan administratiekosten in rekening.
Vul het formulier Aanvraag Inzage Persoonsgegevens in en stuur het naar ons toe, met een kopie van je legitimatiebewijs. Op deze kopie kun je je BSN en pasfoto natuurlijk onleesbaar maken. Verstuur je aanvraag naar: T-Mobile Netherlands BV, Antwoordnummr 17204, 2501 VH, Den Haag.
 
Op uitdrukkelijk verzoek kunnen wij een overzicht van jouw bel- en internetgegevens (verkeers- en locatiegegevens) leveren over een periode van maximaal 10 aaneengesloten dagen. Deze gegevens worden maximaal 6 maanden vanaf het moment van communicatie bewaard. Als je dat overzicht wilt, geef dat dan expliciet aan bij je aanvraag. Bij belgegevens gaat het alleen om uitgaande gesprekken, niet over telefoontjes die je hebt gekregen.
Zo'n overzicht kunnen wij trouwens alléén verstrekken aan klanten met een contract, dus niet in geval van PrePaid. We moeten de identiteit van de klant namelijk kunnen verifiëren, en dat kan niet bij PrePaid-klanten.
 
Afhandeling 
Wij sturen je vervolgens binnen 4 weken een overzicht met de gegevens die T-Mobile van je heeft verzameld:
• Jouw naam, adres, woonplaats
• Jouw contractgegevens
• Jouw factuurgegevens
• Jouw privacy-voorkeuren
• Een overzicht van jouw contactmomenten met T-Mobile

Niet het antwoord op uw vraag?

Heeft u het antwoord toch niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Ik wil contact
Docume </div> <!--<script src="javascript/bytmobile/developed-by-t-mobile-modules.js"></script>--> <script> // $('input, textarea').placeholder(); $.ajaxSetup({ type: "POST", dataType: 'html', cache: false, context: {} }); $(document).ajaxStart(function() { }).ajaxSend(function(event, request, settings) { if (typeof(settings.context.container) !== 'undefined' && settings.context.showLoader === true) { $(settings.context.container).find('[data-role="overlay"]').remove(); $(settings.context.container).prepend('<div class="loader-overlay" data-role="overlay"></div><div class="loader-overlay-img" data-role="overlay"></div>'); } }).ajaxError(function(event, request, settings, exception) { }).ajaxSuccess(function (event, request, settings) { }).ajaxComplete(function (event, request, settings) { // $('input, textarea').placeholder(); if (request.status === 302) { location.reload(); } }).ajaxStop(function () { }); </script> <script> /** rgba supported test */ var div = document.createElement('div'); div.style.cssText = "background-color:rgba(150,255,150,.5)"; if (!!~('' + div.style.backgroundColor).indexOf('rgba')) { $("html").addClass("rgba"); } </script> <!--googleon: index--> <script>var YUI_config={"fetchCSS":false,"modules":{"RightNowTreeView":"/euf/core/3.3/js/7.243/min/modules/ui/treeview.js","RightNowTreeViewDialog":"/euf/core/3.3/js/7.243/min/modules/ui/treeviewdialog.js","RightNowTreeViewDropdown":"/euf/core/3.3/js/7.243/min/modules/ui/treeviewdropdown.js"},"lang":["nl-NL","en-US"],"injected":true,"comboBase":"//klantenservice-zakelijk.widget.custhelp.com/ci/cache/yuiCombo/","groups":{"gallery-treeview":{"base":"/rnt/rnw/yui_3.17/gallery-treeview/","modules":{"gallery-treeview":{"path":"gallery-treeview-min.js"}}}}};</script> <script type="text/javascript" src="/euf/core/3.3/js/7.243/min/RightNow.js"></script> <script type="text/javascript" src="/euf/generated/optimized/1503364886/templates/servicenew.fa3db6e60c59f08feea4a319b125987b.js"></script> <script type="text/javascript" src="/euf/generated/optimized/1503364886/pages/answers/detail.59ab63701779441840b9eca25c14fcff.js"></script> <script> /* <![CDATA[ */ RightNow.Env=(function(){var _props={module:'standard',coreAssets:'/euf/core/3.3/',yuiCore:'/rnt/rnw/yui_3.17/',profileData:{"isLoggedIn":false,"previouslySeenEmail":null}};return function(prop){return _props[prop];};})();RightNow.Interface.setMessagebase(function(){return {"WARNING_LBL":"Waarschuwing","INFORMATION_LBL":"Informatie","HELP_LBL":"Hulp","ERROR_REQUEST_ACTION_COMPLETED_MSG":"Er is een fout opgetreden bij de aanvraag. De actie kan niet worden voltooid.","OK_LBL":"OK","DIALOG_LBL":"dialoogvenster","DIALOG_PLEASE_READ_TEXT_DIALOG_MSG_MSG":"dialoogvenster, lees bovenstaande tekst voor dialoogbericht","BEG_DIALOG_PLS_DISMISS_DIALOG_BEF_MSG":"Begin van dialoogvenster, verwerp dialoogvenster voordat u verder gaat","END_DIALOG_PLS_DISMISS_DIALOG_BEF_MSG":"Einde van dialoogvenster, verwerp dialoogvenster voordat u verder gaat","ERR_SUBMITTING_FORM_DUE_INV_INPUT_LBL":"Als gevolg van ongeldige invoer is er een fout opgetreden tijdens het verzenden van het formulier","ERR_SUBMITTING_SEARCH_MSG":"Er was een probleem met uw aanvraag. Wijzig uw trefwoorden en probeer het opnieuw.","CLOSE_CMD":"Sluiten","BACK_LBL":"Vorige"};}); RightNow.Interface.setConfigbase(function(){return {"DE_VALID_EMAIL_PATTERN":"^(([-!#$%&'*+\/=?^~`{|}\\w\\x80-\\xFF]+(\\.[-!#$%&'*+\/=?^~`{|}\\w\\x80-\\xFF]+)*)|(\"[^\"]+\"))@[0-9A-Za-z]+(-[0-9A-Za-z]+)*(\\.[0-9A-Za-z]+(-[0-9A-Za-z]+)*)+$","CP_HOME_URL":"home","CP_FILE_UPLOAD_MAX_TIME":300,"OE_WEB_SERVER":"service-zakelijk.t-mobile.nl","SUBMIT_TOKEN_EXP":30};}); RightNow.Url.setParameterSegment(5); RightNow.Event.setNoSessionCookies(true); RightNow.Interface.Constants = {"API_VALIDATION_REGEX_EMAIL":"((([-_!#$%&'*+\/=?^~`{|}\\w]+([.][-_!#$%&'*+\/=?^~`{|}\\w]*)*)|(\"[^\"]+\"))@[0-9A-Za-z]+([\\-]+[0-9A-Za-z]+)*(\\.[0-9A-Za-z]+([\\-]+[0-9A-Za-z]+)*)+[;, ]*)+"}; YUI().use('event-base',function(Y){Y.on('domready',function(){var n=RightNow.namespace,W=RightNow.Widgets,c='createWidgetInstance'; W.setInitialWidgetCount(6); W[c]({"i":{"c":"TMobileLiveMenu","n":"TMobileLiveMenu","w":1},"a":[],"j":[]},'W10=','fUREk0s10t7aPKnhoGvJUg7WWwMoznO6vToxXBgOIWZ6c47TO4xv0k8BkBJBkOvpJnapT_dUD1MoWXL8wkhgUGjFCiTN0Lnvjihh9DvS6AB3zJzOGlcs7V~nw5LTftJbLuFS2a69Bujb8!',1521510825,'TMobileLiveMenu_1','custom/navigation/TMobileLiveMenu','Custom.Widgets.navigation.TMobileLiveMenu','1'); W[c]({"i":{"c":"TMNLKeywordText2","n":"TMNLKeywordText2","w":2},"a":{"report_id":"101668","source_id":"","label_text":"","initial_focus":true,"label_placeholder":"Een vraag stellen..."},"j":{"initialValue":"","rnSearchType":"keyword","searchName":"keyword"}},'W10=','fU2ym8ztdDIhmbnVK90MGXF5_TYSsTg91W4QP2sV8_hLlWGrGaFzQqYEpmyDuD2faPMTjO5c4zzontPw1EnZgbgkIguQSQM8Rg9t2CR9xH1Ud46MIT03~UFa_Occ_63w_MfDLQV1pDApA!',1521510825,'TMNLKeywordText2_2','','RightNow.Widgets.KeywordText','2'); W[c]({"i":{"c":"TMNLSearchButton","n":"TMNLSearchButton","w":3},"a":{"report_id":"101668","source_id":"","label_button":"Zoeken","report_page_url":"\/app\/answers\/list\/intern_extern\/179","icon_path":"","icon_alt_text":"Zoeken","target":"_self","popup_window":false,"popup_window_width_percent":30,"popup_window_height_percent":42,"force_page_flip":false},"j":[]},'W10=','fUci5DelhpXOhs9w8Hk5Om3Djyuf49o~nkUBcnDa38eO3f94pr0AbWqsixo6xlfA0CaoBjCShvHC03SC3kS99uDUgpm5gLIpVkl5TLfy3f1z1MnQHTLnGSgms5yjcZnQmGjnS4bAlh0~8!',1521510825,'TMNLSearchButton_3','','RightNow.Widgets.SearchButton','3'); W[c]({"i":{"c":"PreviousAnswers","n":"PreviousAnswers","w":5},"a":{"answer_id":null,"url":"\/app\/answers\/detail"},"j":[]},'W10=','fUC4kjF8rQVMINjn4emRBAuNICncdGXoEPfKdFevlpo1vYDbLA816Iqz8NXQCKwLYdEXetR7CSFJVTEA4cyTHaQI~JKi04l0YdU97xjtCVsNDok0cG9kp5QcMTZpsttj~G~_zYkJsqdYg!',1521510825,'PreviousAnswers_5','custom/knowledgebase/PreviousAnswers','Custom.Widgets.knowledgebase.PreviousAnswers','5'); W[c]({"i":{"c":"TMNLFeedback","n":"TMNLFeedback","w":6},"a":[],"j":[]},'W10=','fU4qJuGuvwnaN1XvtFQgkPasDyhtTTzirgwbCcyqRuscKfBO9J4QyQyfbO~sD2XYjeWHiVmYn6J7LrUnUwvxlWT_xxZlSzOXgiTnMA_ctgiBlmSHxB_qN6R7vlsKwqqNHbo4U2f3~B_j0!',1521510825,'TMNLFeedback_6','custom/reports/TMNLFeedback','Custom.Widgets.reports.TMNLFeedback','6'); W[c]({"i":{"c":"TMobileLiveFooter","n":"TMobileLiveFooter","w":7},"a":[],"j":[]},'W10=','fUROhGtUKzzPyU9GRpWc~KcUuno9oLYIvSgP_idUQtxgbaCCHw62WWVWhg4DhX2MAYqUrx4OQv_3y~1BKmsErGkUgkI~m9Pnz4b8d6D1O1c9gUt_vPCjWHRkiSzyAZ3Vz3bb0Nso3WhYU!',1521510825,'TMobileLiveFooter_7','custom/navigation/TMobileLiveFooter','Custom.Widgets.navigation.TMobileLiveFooter','7'); })}); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript"> var _rnq=_rnq||[];_rnq.push({"s":"MhtHG2In","uh":"feaa446d","uc":"service-zakelijk.t-mobile.nl\/app\/answers\/detail\/a_id\/3168","b":"ca49074","i":"klantenservice:klantenservice_zakelijk","f":"rnw","p":"Customer Portal","v":"15.11.0.1-b243-sp7","th":"www.rnengage.com"}); (function(f){var b,d,a=document.createElement("iframe"),c=document.getElementsByTagName("script");a.src="javascript:false";a.title="";a.role="presentation";(a.frameElement||a).style.cssText="position:absolute;width:0;height:0;border:0";c=c[c.length-1];c.parentNode.insertBefore(a,c);try{b=a.contentWindow.document}catch(g){d=document.domain,a.src="javascript:var d=document.open();d.domain='"+d+"';void(0);",b=a.contentWindow.document}b.open()._l=function(){for(var a;f.length;)a=this.createElement("script"),d&&(this.domain= d),a.src=f.pop(),this.body.appendChild(a)};b.write('<body onload="document._l();">');b.close()})(["https://www.rnengage.com/api/e/ca49074/e.js","//www.rnengage.com/api/1/javascript/acs.js"]); </script></body> <script> console.log('testing TLS'); var TLSWarningYUI, displayWarning = function(data) { console.log(data.tls_version); if( data && data.tls_version.split(' ')[1] < 1.1 ){ console.log('TLS 1.0 found'); var devHeaderPanel = TLSWarningYUI.one(".tls-messages"); if(devHeaderPanel) devHeaderPanel.setStyle("top", "0px"); var warningNode = TLSWarningYUI.Node.create( '<div id="oldtlswarning" style="clear: both; position: fixed; top: 0px; z-index: 9999; width: 100%; padding: 10px; background-color: #c9302c; display: none; color: white; font-size: 18px;">' + 'Je browser mist een aantal fundamentele veiligheidseisen, upgrade je browser naar de nieuwste versie.' + '</div>'); $('.tls-messages').html('Je browser voldoet niet aan bepaalde fundamentele veiligheidsvoorschriften, upgrade je browser daarom naar de nieuwste versie. Als je geen upgrade uitvoert, zul je deze site in de toekomst niet meer kunnen bekijken.'); $('.tls-messages').show(); TLSWarningYUI.one("body *").insertBefore(warningNode); } else { } }; YUI().use('node-base', 'node-core', 'node-style', 'panel','event-base', function(Y){ TLSWarningYUI = Y; }); function ssltester(){ var e = document.createElement("script"); e.src = "//www.howsmyssl.com/a/check?callback=displayWarning"; document.body.appendChild(e); } try {document.addEventListener("DOMContentLoaded", ssltester,false);} catch(e){window.attachEvent("onload", ssltester);} </script> </html>